بایگانی

Archive for ژانویه 2012

وضع کنونی ایران همانند تعدادی اعدامی است!


وضع کنونی ایران همانند تعدادی اعدامی است که تا اعدام تنها چند دقیقه ای فرصت دارند و یکی از بیرون زندان در حال کندن راه فرار است اما به تنهایی توان یا شاید زمان جابجا کردن آخرین آجر را ندارد و از همه اعدامیان داخل سلول درخواست کمک میکند که این آخرین آجر را همه با هم جابجا کنید و رها شویم، اما چه سود که در داخل سلول یکی میگوید باید نشست و منتظر جلاد ماند، دیگری میگوید حق ما این نبود جوانیمان در زندان سوخت، این یکی میگوید شاید در این دقایق آخر بشود مذاکره کند و حکم اعدام را به زندان ابد تبدیل کند، و یکی میگوید همه با هم این آخرین راه نجات در آخرین دقایق را امتحان کنیم که با بی محلی اعدامیان …….. خودتون حدث بزنید چی میشه آخرش!
آری، آزادی تنها یک حرکت جمعی با ما فاصله دارد به یاد داشته باشیم امروز فقط اتحاد با هر رنگ و پرچمی بر علیه ظلم و به سوی آزادی آخرین آجر دیوار را پودر کنیم

Advertisements
دسته‌ها:دسته‌بندی نشده