بایگانی

Archive for اوت 2011

دکتر خدایی گرمت نمیشه؟ هوا 40 درجست با کاپشن آمدی راهپیمای؟


دکتر هوا خوبه؟ تابستون و کاپشن پوشیدن!

دکتر هوا خوبه؟ تابستون و کاپشن پوشیدن!

بعد از یک راهپیمایی در تابستان داغ تهران با کاپشن دکتر رفتش روی منبر نماز جمعه با زم با همون کاپشنش دنیا را مدیریت کرد و آمد

 

Advertisements
دسته‌ها:دسته‌بندی نشده

شگفت انگیزترین مسائل دنیا در بیانات شیادان الهی


 مسواک زدن در حمام باعث درد دندان ميشود!
(منبع: من لا يحضره الفقيه – جلد يک، ص. ۵۳)

در ادرار ائمه آلودگی نيست!
� ‹ليس فی بول الائمه استخباث› � ( منبع: انوار ولايه، ص. ۴۴۰ )

خوردن آب در حالت ايستاده در شب باعث زردی ميشود!
� ‹شرب الماء من قيام بالليل يورث ماء الاصفر› ـ ( منبع: اصول کافی جلد ۶-ص۴۹۸ )

نگاه کردن به آلت تناسلی زن باعث کوری ميشود!
� ‹النظر الی فروج النساء يورث العمی›- (منبع : من لا يحضره الفقيه -جلد ۳ ص۵۵۶ )
آه اسم خدا ست!
‹آه اسم من اسماء الله الحسنی› – مستدرک الوسائل جلد ۲ ص۱۴۸
ملکی بنام خرقائيل هست که ۱۸ هزار بال دارد و بين هر بالش پنجاه سال زمان برای ديدن لازم است!
‹ان لله ملکا يقال خرقائيل له ثمانيه عشر الف جناح مابين جناح الی جناح خمس مائه عام› � ( منبع : کتاب البرهان جلد، ۲ ص. ۳۲۷ )

ملکی هست که اسمش منت و هميشه بالای قبر امام حسين است !
( الکافی جلد ۴ ص ۵۸۳)
امام ده علامت دارد از جمله آنها
ختنه شده بدنيا می آيد،
با پا وبراحتی متولد ميشود!
جنب نميشود!،
اگر بخوابد قلبش بيدار است،
چشمش ميخوابد ولی قلبش بيدار است!،
همانطور که از جلو ميبيند از عقب هم ميبيند! ـ
‹يولد مطهرا مختونا و لا يجنب و تنام عينه و لا ينام قلبه و يری من خلفه کما يری من امامه› ـ ( منبع : اصول کافی جلد يک ص ۳۱۹ کتاب حجه باب مواليد الائمه )

امام زمان لخت و عريان ظاهر ميشود!
‹انه سيظهر عاريا امام قرص الشمس› ـ (منبع: حق اليقين، ص. ۳۴۷ )

 ابن بابويه روايت ميکند که ابی عبد الله مردی را ديد که کفش سياه پوشيده فرمود چرا کفش سياه پوشيدی، مگر نمی دانی کفش سياه نور چشم را کم ميکند و مردانگی را ضعيف ميکند؟ . بر تو باد پوشيدن کفش زرد که نور چشم را زياد ميکند و باعث قوت مردانگی ميشود.
‹عن ابی عبد الله انه رای رجل و عليه نعل سوداء فقال مالک و لبس السوداء؟ هی تضعف البصر و ترخی الذکر و���› ـ ( منبع : کتاب خصال شيخ صدوق ..ابن بابويه باب سوم جلد یک، ص. ۹۹ )

روايت از علی (ع): اولين حيوانی که پس از رسول خدا(ص) از دنيا رفت عفير خر رسول خدا بود! اين خر با رسول خدا صحبت کرده بود ! و گفته بود : پدر و مادرم فدای تو، پدرم از قول پدرش و از قول جدش و جد جدش و …نقل کرده که نوح (ع) جد من را در کشتی گذاشت و به مردم گفت ای مردم از نسل اين خر، خری متولد ميشود که رسول خدا بر او سوار ميشود، و من خوشحالم که آن خر هستم !-
‹عن امير المومنين علی قال ان اول شيی من ادواب توفی هو عفير حمار رسول الله ذالک الحمار کلم رسول الله فقال بابی انت و امی ���› ـ ( منبع: اصول کافی جلد ۱ ص ۱۸۴- کتاب الحجه باب ما عند الائمه من سلاح رسول الله )

از امام حسن (ع) روايت شده است که ايشان فرمود برای خداوند دو شهر است ( خدا دو شهر دارد)
يکی از انها در مشرق است و يکی در مغرب، و در آنها ۷۰ ميليون زبان و جود دارد! و من همه آن زبانها را ميدانم!
‹عن ابی عبد الله الحسن قال ان لله مدينتين احداهما بالمشرق و اخری بالمغرب و فيها سبعون الف الف لغه و انا اعرف جميع تلک اللغات› ـ ( منبع: اصول کافی – جلد يک – ص ۳۸۴ و ۳۸۵ باب مولد حسن ابن علی)

خوردن خاک نفاق می آورد!
– � ‹اکل الطين يورث النفاق› ـ ( منبع: الکافی جلد۲- ص۲۶۵ )

خوردن خاک حرام است مثل خون و مردار و گوشت خوک اما خوردن خاک قبر امام حسين باعث شفاء از بيماريها ميشود!

‹اکل الطين حرام مثل الميته و الدم و لحم اخنزير الا طين قبر الحسين فيه شفاء من کل داء›- ( منبع: اصول کافی جلد ۳ – ص ۳۸۷)

توسل به امام موسی کاظم باعث جلای چشم ميشود!
‹ التوسل بالامام موسی الکاظم ينفع لوجع العين› ـ ( منبع : باقيات الصالحات ضميمه مفاتيح الجنان -شيخ عباس قمی ص ۷۴۵ )

امام حسين(ع) از سينه حضرت زهرا شير نخورد بلکه پيامبر انگشتش را در دهان او ميگذاشت و او می مکيد و برای سه روزش کافی بود!
‹ لم يرضع الحسين من فاطمه (س) و لا من انثی کان يوتی به النبی (ص) فيضع ابهامه فی فمه فيمص منها ما يکفيه اليو مين و الثلاث ‹ـ ( منبع: اصول کافی کتاب الحجه – باب مولد حسين ابن علی )
پيامبر از ابوطالب شير ميخورد!
‹ لما ولد النبی (ص) مکث اياما ليس له لبن فالقاه ابو طالب علی ثدی نفسه فانزل الله فيه لبنا فرضع منه اياما› ـ ( منبع: اصول کافی – کتاب الحجه – باب مولد النبی(ص) – جلد يک ص ۳۷۳ )

 فاطمه زهرا (س) حيض نميشده است!
‹عن ابی الحسن قال ان بنات الانبياء لا يطمثن› ـ ( اصول کافی – کتاب الحجه – باب مولد الزهراء – جلد يک ص. ۳۸۲ )

 در روايت است که علی (ع) با رسول خدا به مسافرت رفت و عايشه همراهش بود و تنها يک لحاف همراهشان بود ! و علی میگوید رسول خدا بين من و عايشه خوابيد ! و هنگاميکه رسول خدا شب برای نماز شب بر خاست من و عايشه در يک لحاف بوديم !
‹ قال علی سافرت مع رسول الله و کان له لحاف ليس له لحاف غيره و معه عائشه و کان رسول الله ينام بينی و بين عائشه فاذا قام الی اللصلوه الليل ���..› ـ ( منبع: بحار الانوار جلد ۲ – ص ۴۰ دار احياء التراث العربی – بيروت بحار الانوار ص. ۲۹۷ )

هنگاميکه امام حسين به شهادت رسيد بين امام سجاد و محمد ابن حنفيه فرزند علی(ع) بر سر امامت اختلاف افتاد �محمد ابن حنفيه به امام سجاد گفت تو خودت بهتر ميدانی که من از تو لايق تر هستم و امام سجاد در جواب گفت پاسخ تو را حجر الاسود ميدهد ! و دعوت کرد که به آنجا بروند ..آنگاه محمد ابن حنفيه حجر الاسود را صدا زد و هيچ جوابی نشنيد اما تا امام سجاد حجر الاسود را صدا زد حجر به صدا در آمد و گفت امامت مال علی ابن الحسين است و نزديک بود حجر الاسود از جا کنده شود!
‹لما قتل الحسين (ع) ارسل محمد ابن الحنفيه الی علی ابن الحسين و ��› ـ ( منبع: اصول کافی – جلد يک ص ۳۴۸ اعلام الوری للطبرسی ۲۵۸)
 علی(ع) بر روی ابرها پرواز ميکند !
خداوند ابرها را برای علی مسخر ساخت و او شرق و غرب عالم را درنورديد!
‹ان الله سخر لعلی السحاب فکان يسير فی الارض شرقا و غربا› ـ ( منبع: تفسير الميزان جلد ۱۳ – ص ۳۷۲ بحار الانوار جلد ۳۹ – ص ۱۳۸)

رعد و برق آسمان از تدبير علی است!
‹ قال ابو عبد الله عليه السلام .. ماکان من هذا الرعد فانه من امر صاحبکم قلت من صاحبنا؟ قال امير المومنين علی عليه السلام الاختصاص› ـ ( منبع: المفيد ص ۳۽

دسته‌ها:دسته‌بندی نشده

مجموع ویدیو های ارسالی از سوریه (جمعه 21 مرداد)


دسته‌ها:دسته‌بندی نشده

بازهم انفجار در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه


به دنبال انفجار در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه، صدور گاز طبیعی کشور به این کشور همسایه غربی به طور موقت متوقف شده است.

به دنبال انفجار در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه، صدور گاز طبیعی کشور به این کشور همسایه غربی به طور موقت متوقف شده است.
به گزارش شبکه ایران به نقل از مهر،بامداد امروز 21 مردادماه به دلیل انفجار در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه، صدور گاز طبیعی به این همسایه غربی کشور موقتاً متوقف شده است.

این انفجار در خاک ترکیه و در نزدیکی تاسیسات مرزی اندازه گیری بازرگان ایران به وقوع پیوسته و بوتاش ترکیه برای بازسازی خط لوله آسیب دیده فرصتی 48 تا 72 ساعته از ایران را درخواست کرده است.

 این در حالی است که خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در نطقه مرزی در حوالی روستای دنالو شهرستان ماکو در ساعت ۲ و ۱۰ دقیقه بامداد روز گذشته (جمعه ۷ مرداد) منفجر شده بود و به دنبال آن صادرات گاز ایران به ترکیه موقتا متوقف شده بود.

 تا پیش از انفجار درخط لوله گاز ایران و ترکیه به طور متوسط روزانه نزدیک به 30 میلیون مترمکعب گاز طبیعی به ترکیه صادر می‌شده است، ضمن آنکه از ابتدای سال جاری تا کنون صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه حدود 7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

در همین حال معاون وزیر نفت با تشریح جزئیات انفجار بامداد امروز جمعه خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه در خاک این کشور همسایه، اعلام کرد: شرکت ملی گاز ایران آمادگی خود را به بوتاش ترکیه برای بازسازی این خط لوله آسیب دیده اعلام کرده است.

جواد اوجی با اشاره به انفجار در خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه، گفت: این خط لوله در 60 کیلومتری خاک ترکیه و در نزدیکی تاسیسات اندازه گیری گاز بازرگان ایران ساعت 1:10 بامداد امروز 21 مرداد ماه منفجر شده است.

 مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه متوقف شده است، تصریح کرد: تا پیش این حادثه گازی روزانه حدود 30 میلیون متر مکعب گاز طبیعی توسط ایران به ترکیه صادر شده است.

 معاون وزیر نفت با اعلام اینکه پس از این حادثه با ارسال نامه ای به بوتاش ترکیه، شرکت ملی گاز برای آمادگی خود را برای مشارکت در بازسازی این خط لوله گاز اعلام کرده است، اظهار داشت: در حادثه انفجار هفتم مرداد ماه ایران با ثبت یک رکورد جدید جهانی موفق به بازسازی خط لوله آسیب دیده صادرات گاز ایران به ترکیه شده بود.

 این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران با یادآوری اینکه این برای سومین بار است که در2 سال گذشته خط لوله صادرات گاز ایران در خاک ترکیه منفجر شده است، تبیین کرد: برای اعزام تیم های پشتیبانی، فنی و عملیاتی آمادگی داریم.

دسته‌ها:دسته‌بندی نشده

مردم ساده، یاوه های مذهبی و شیادان الهی


دیروز در خیابان ما حجم زیادی تبلیغات پخش کرده بودن که خلاصه آن روشهای مقابله با چشم زخم بود که ظاهرا مرکز وچود دارد که پاره ای از سخنان الله و رسول و الباقی را نوشته و تکثیر میکنند و به فروش میرسانند.
بهانه برای این جماعت این است که عده ای از مردم که در کنار ما هستند دارای چشم شیطانی هستند و سخنان آنها در زندگی ما از تیغ شمشیر برا تر است ، خلاصه این ماجرا این است که به برادر خواهر و همسایه ها کلا شک داشته باش و بیا اینجا به مرکز ضد چشم زخم و پول بده در امان باش. درواقع میشه اینطور نتیجه گرفت که با استفاده از یاوه های مذهبی علمای دین یا بهتر بگم شیادان الهی هر روز پولدار تر و ثروتمند تر میشوند.
دنبال منابعی برای چشم زخم میگشتم و به این مورد زیر برخوردم و به دلیل نزدیکی اتفاق افتاده برای من و این خانوم پرسشگر در ادامه این مطلب را نوشتم.

منبع : پاسخگویی به سوالات دینی
با عرض سلام
من دختری بیست و سه ساله مجرد هستم چند روز پیش کاغذی به در خانه ما برای تبلیغات افتاده بود مبنی بر اینکه لوح هایی ضد چشم زخم وجود دارد من زنگ زدم و جویا شدم که اقایی پشت خط میگفت این لوح ها بسیار اثر خوبی دارد و خودم از ان استفاده میکنم و اثرات خوبش در زندگی شخصی خودم بوده و از این حرفها قیمت را جویا شدم گفتن 51 هزار تومان است و حتما باید شب نیمه شعبان نصب شود در خانه و حاوی سوره هایی از قرآن است از آنجایی که به چشم زخم اعتقاد دارم و گاهی یقین پیدا میکنم که دچار چشم زخم شدم و اثرات سوئ آن در زندگی شخصی خودم و خانواده ام را چند سالی است که احساس میکنم خیلی دوست دارم شرش را برای همیشه از بین ببرم اگر میشود مرا از این تردید در بیاورید که ایا خرید این لوح منطقی است؟اگر نه میشود بگویید چگونه میتوانم خود را از شر چشم زخم برای همیشه برهانم؟

پاسخ:
پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباط تان با این مرکز
از بررسی روایات در مورد چشم زخم به دست آمد که اولا چشم زخم حق است و تاثیر دارد.
ثانیا برای دفع آن خواندن بعضی سوره ها و دعاها سفارش شده است. همچنین نوشتن بعضی سوره ها و دعاها و همراه داشتن آن یا نگهداری در خانه برای دفع آن مفید است.
به برخی روایات در باره چشم زخم همراه با راهکار درمانی اش اشاره می کنیم.
1- روزی جبرئیل خدمت پیامبر اکرم(ص) رسید. دید حضرت ناراحت و محزون است. پرسید: چرا ناراحتی؟ فرمود: به خاطر بیماری حسن و حسینم که چشم خوردند و مریض شدند. جبرئیل گفت: چشم زخم حق است. برای درمان و رفع آن سوره های معوذتین ( فلق و ناس ) و این دعا را بخوان:»اللهم یا ذا السلطان العظیم، و المنّ القدیم، و الوجه الکریم، ذا الکلمات التامات و الدعوات المستجابات عاف الحسن و الحسین (1)(هر کسی این دعا را می خواند، به جای الحسن و الحسین نام بیمار یا کسی که مورد چشم زخم دیگران قرار گرفته است بگوید)من انفس الجنّ و اعین الانس.
2- در حدیث آمده که چشم زخم حق است و واقعیت را دارد. هرگاه کسی از شما انسان یا چیز زیبایی را دید و از آن خوشش آمد بگوید:آمنت بالله و صلی الله علی محمد و آله. در این صورت چشم او تأثیر منفی نخواهد داشت(2).
3- امام صادق علیه السلام می فرمایند : چشم زخم حق است. اثر آن ممکن است گاهی باعث مرگ شود. بسیاری از مردگان به خاطر چشم زخم شور چشم­ها به دیار قبر رفتند.
بعد فرمود: هر گاه کسی مسلمانی را دید و از قیافه یا مال ویا هر چیزی که به او تعلق دارد، خوشش آمد، فورا ذکر خدا (مثل الله اکبر، سبحان الله، بسم الله، لا حول و لا قوة الابالله العلی العظیم )
بگوید تا اثر شور چشمی آن بر طرف شود. (3)
4- امام صادق علیه السلام می فرمایند :چشم زخم واقعیت دارد. پس خود را با خواندن سوره ناس و فلق هنگام خارج شدن از خانه و خواندن سه مرتبه «ما شاء الله لا حول و لا قوّة الا بالله العلیّ العظیم «هنگام مشاهده کسی یا چیزی خود و دیگران را از شر آن حفظ کنید. (4)
5- شخصی می گوید: در خراسان همراه امام رضا علیه السلام بودم. ایشان امر کرد برایشان ظرف عطری بگیرم .وقتی گرفتم، با تعجب به آن نگاه کردم. امام فرمود: چشم زخم حق است. روی کاغذی سوره های حمد و توحید و فلق و ناس و آیة الکرسی را بنویس و در غلاف ظرف قرار بده.(5)
پیامبر اکرم وارد خانه ام سلمه شدند و نزد او پسر بچه ای بود که ناله می کرد. ام سلمه گفت: یا رسول الله! چشمش زدند. فرمود :مگر دعای چشم برایش نگرفتید؟(6)
این دو روایت دلالت دارند بر اینکه نوشتن دعا و همراه داشتن آن برای دفع چشم زخم مفید است.
6- حاج شیخ عباس قمی در مفاتیح ذکر کرده که برای در امان ماندن از چشم زخم این دعا خوانده شود :اللهم ربّ مطر حابس و حجر یابس و لیل دامس و رطب و یابس ردّ عین العاین علیه فی کبده و نحره و ماله فارجع البصر هل تری من فطور ثمّ ارجع البصر کرّتین ینقلب الیک البصر خاسئا و هو حسیر. همچنین در مفاتیح الجنان آمده خواندن آیه آخر سوره قلم (و ان یکاد الذین کفرو ا. . . ) برای دفع چشم زخم مفید است.( 7)
بنابراین می توانید برای دفع چشم زخم دعاها و سوره های سفارش شده را بخوانید یا روی کاغذ بنویسید و نگه دارید . لازم نیست که آن لوح را بخرید. البته بعضی لوح های پارچه ای در بازار است که چهار قل یا آیة الکرسی یا و إن یکاد روی آن ها نوشته شده و ارزان قیمت است. می توانید آن ها را هم تهیه کنید .اینکه حتما در شب نیمه شعبان آن را نصب کنید ، پایه و اساس ندارد.

دسته‌ها:دسته‌بندی نشده

فيش حقوقي آقای رییس را با فيش حقوقي خودتان مقایسه کنید


 فيش حقوقي مدير عامل بانك صادرات (وزير سابق كار احمدی نژاد) سید محمد جهرمی
 

واريزي به عنوان حقوق  297,162,695 ریال

(29 میلیون و هفتصد هزار تومان)
معادل   29 هزار دلار
                              

واريزي به عنوان کارانه سه ماهه دوم،

 کارانه سهم مدير عامل

  4,858,957,969 ریال  (485 میلیون تومان)

معادل چهار صد و هشتاد هزار دلار
                                              
توضیحات:
سید محمد جهرمی (زاده:۱۳۳۷، تهرانوزیر کار و امور اجتماعی ایران در کابینه اول محمود احمدی نژاد و پیش از آن معاون اجرایی شورای نگهبان بود.
محمود احمدی نژاد در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ وی را برای تصدی وزارت کار و امور اجتماعی به مجلس معرفی کرد.
پس از رویکار آمدن محمود احمدی نژاد و اخراج کامل اصلاح طلبان از تمام ارکان نظام، جهرمی بعنوان وزیر کار در کابینه احمدی نژاد وارد شد. وی یکی از اعضای اصلی کابینه وی بشمار می‌رود. بخش عمده از اقدامات جنجالی دولت نهم از جمله پرداخت مبالغ هنگفتی در حریان طرح موسوم به بنگاههای زود بازده، انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام صندوق تعاون و صندوق مهر رضا و طرح جابجایی پایتخت از اقدامات وی بوده‌است
طرح بنگاه‌های زود بازده با اعلام شکست دولت متوقف شد و آثاری همچون تورم شدید خصوصا در بخش مسکن را در پی داشت
پس از اثبات جعلی بودن مدارک تحصیلی علی کردان، شایعاتی نیز پیرامون مدرک تحصیلی جهرمی مطرح شد.
لطفا این موارد را اطلاع رسانی کنید تا مردم بیشتربا مدیران زحمت کش خود آشنا شوند.
دسته‌ها:دسته‌بندی نشده

خلاصه بحث پیرامون حذف تیم ملی امید


ما همه میدونستیم که کامیابی نیا دو اختار داره ولی لازم ندیدیم که به منصوریان بگیم چون یا ریا میشه یا دخلات

دسته‌ها:دسته‌بندی نشده